لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 98.10.17

 1. مناقصه تعدادی الکتروموتور و پمپ شناور نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تعدادی الکتروموتور و پمپ شناور - نوبت دوم
 2. استعلام کلیه اتصالات و شیر فلکه های صنعتی طبق لیست پیوست / استعلام کلیه اتصالات و شیر فلکه های صنعتی طبق لیست پیوست
 3. استعلام استعلام خرید پمپ کلرزن گازی. / استعلام استعلام خرید پمپ کلرزن گازی.
 4. استعلام 1) ساخت پایلوت دینامیک تصفیه آب یک عدد 2) ساخت پایلوت دینامیک فاضلاب یک عدد 3) ساخت پایلوت استاتیک تصفیه آب یک عدد / استعلام 1) ساخت پایلوت دینامیک تصفیه آب یک عدد 2) ساخت پایلوت دینامیک فاضلاب یک عدد 3) ساخت پایلوت استاتیک تصفیه آب یک عدد
 5. استعلام، دستگاه کلر سن-pHمتر کدورت سنج دماسنج / دستگاه کلر سن-pHمتر کدورت سنج دماسنج
 6. استعلام پکیج کامل کلر زن مایعی ای وآب ژاول روستاهای شهرستان سلماس.به شرح پیوست .ایران کدکالا مشابه میباشد. / استعلام پکیج کامل کلر زن مایعی ای وآب ژاول روستاهای شهرستان سلماس.به شرح پیوست .ایران کدکالا مشابه میباشد.
 7. استعلام الکتروموتور 5/5kw یک دستگاه پمپ شناور 293/5 یک دستگاه کابل آلومینیومی 25*50*3-0 متر / استعلام الکتروموتور 5/5kw یک دستگاه پمپ شناور 293/5 یک دستگاه کابل آلومینیومی 25*50*3-0 متر
 8. تجدید مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آب / مناقصه ، تجدید مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آب
 9. استعلام ستگاه تصفیه آب دیالیز RO مدل BWT AD نام تجارتی آدنیس مرجع عرضه کننده مهندسی آدنیس یارانه / استعلام ستگاه تصفیه آب دیالیز RO مدل BWT AD نام تجارتی آدنیس مرجع عرضه کننده مهندسی آدنیس یارانه
 10. استعلام خرید رزین کاتیونی به همراه افلام دیگر جهت دستگاه RO (مقدار رزین 100 لیتر و کد کالا مشابه میباشد طبق فایل پیوستی میباشد) / استعلام خرید رزین کاتیونی به همراه افلام دیگر جهت دستگاه RO (مقدار رزین 100 لیتر و کد کالا مشابه میباشد طبق فایل پیوستی میباشد)
 11. استعلام سیلندر خالی جهت شارژ سیلندر کلر مایع / استعلام سیلندر خالی جهت شارژ سیلندر کلر مایع
 12. استعلام از ایران کد مشابه استفاده شده است / استعلام از ایران کد مشابه استفاده شده است
 13. مناقصه, خرید ۵۵۳۰ عدد کنتور آب با قطر ۱/۲ و ۳/۴ و ۱ اینچ شرکت آب و فاضلاب استان یزد / خرید ۵۵۳۰ عدد کنتور آب با قطر ۱/۲ و ۳/۴ و ۱ اینچ شرکت آب و فاضلاب استان یزد
 14. استعلام مخزن پلی اتیلن 50متر مکعبی به شرح پیوست؛ایران کد کالا مشابه میباشد. / استعلام مخزن پلی اتیلن 50متر مکعبی به شرح پیوست؛ایران کد کالا مشابه میباشد.
 15. استعلام مخزن گالوانیزه آب آتش نشانی / استعلام مخزن گالوانیزه آب آتش نشانی
 16. استعلام، تهیه و نصب پکیچ تصفیه فاضلاب(نقشه پیوست) / تهیه و نصب پکیچ تصفیه فاضلاب(نقشه پیوست)
 17. استعلام کنتور آب سایز 1/4 1 اینچ (DN 40) یک عدد / استعلام کنتور آب سایز 1/4 1 اینچ (DN 40) یک عدد
 18. استعلام عمق یاب چاه( 150 و 200 و 250 و300 متری) / استعلام عمق یاب چاه( 150 و 200 و 250 و300 متری)
 19. استعلام، آب شیرین کن / آب شیرین کن
 20. استعلام یک دستگاه تولیدآب مقطر با ظرفیت 10لیتر در شبانه روز ( 5ppm--) / استعلام یک دستگاه تولیدآب مقطر با ظرفیت 10لیتر در شبانه روز ( 5ppm--)
 21. استعلام خرید وسایل وشیرآلات انشعاب آب وسایر وسایل تاسیساتی روستاهای شهرستان ماکو به شرح پیوست.ایران کد کالا مشابه میباشد. / استعلام خرید وسایل وشیرآلات انشعاب آب وسایر وسایل تاسیساتی روستاهای شهرستان ماکو به شرح پیوست.ایران کد کالا مشابه میباشد.
 22. استعلام تعداد 650 دستگاه کنتور پیستونی از نوع خشک با توجه به مشخصات فنی پیوست / استعلام تعداد 650 دستگاه کنتور پیستونی از نوع خشک با توجه به مشخصات فنی پیوست
 23. استعلام کنتور آب 2اینچ مورد تایید شرکت آب و فاضلاب.ایران کدهای مشابه نیز در صورت تایید شرکت آب و فاضلاب مورد قبول می باشد. / استعلام کنتور آب 2اینچ مورد تایید شرکت آب و فاضلاب.ایران کدهای مشابه نیز در صورت تایید شرکت آب و فاضلاب مورد قبول می باشد.
 24. تجدید فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات مهندسی و بازرسی / تجدید فراخوان ،تجدید فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات مهندسی و بازرسی
 25. استعلام، کنتور / کنتور
 26. استعلام لیست کامل درخواست در پیوست می باشد- تحویل در شیراز یا نی ریز- پرداخت حداکثر سه ماه / استعلام لیست کامل درخواست در پیوست می باشد- تحویل در شیراز یا نی ریز- پرداخت حداکثر سه ماه
 27. استعلام الکتروپمپ شناور یک دستگاه جهت نصب در ایستگاه سرچاهی مجتمع پسکوهان / استعلام الکتروپمپ شناور یک دستگاه جهت نصب در ایستگاه سرچاهی مجتمع پسکوهان
 28. استعلام یک دستگاه تولیدآب مقطر با ظرفیت 10لیتر در شبانه روز ( 5ppm--) / استعلام یک دستگاه تولیدآب مقطر با ظرفیت 10لیتر در شبانه روز ( 5ppm--)
 29. استعلام استعلام خرید شیرفلوترو فلنچ. / استعلام استعلام خرید شیرفلوترو فلنچ.
 30. مناقصه, انجام خدمات مهندسی و بازرسی فنی که عبارتند از بررسی و نظارت فنی در طول مراحل ساخت انواع : لوله ها ، / انجام خدمات مهندسی و بازرسی فنی که عبارتند از بررسی و نظارت فنی در طول مراحل ساخت انواع : لوله ها ،
 31. استعلام دستگاه تزریق کلر کامل شرکت کاریزاب2 عدد - tds سنج (سنجش مواد محلول جامد در اب) یک عدد / استعلام دستگاه تزریق کلر کامل شرکت کاریزاب2 عدد - tds سنج (سنجش مواد محلول جامد در اب) یک عدد
 32. مناقصه, خرید۵۰۰۰ دستگاه کنتور آب سایز ۲/۱ اینچ پیستونی نیمه خشک کلاس ۱۶۰ R / خرید۵۰۰۰ دستگاه کنتور آب سایز ۲/۱ اینچ پیستونی نیمه خشک کلاس ۱۶۰ R
 33. استعلام تهیه مدل هیدرولیکی شبکه آب شرب شهر گرمی / استعلام تهیه مدل هیدرولیکی شبکه آب شرب شهر گرمی
 34. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 6570 متر با لوله پلی اتیلن. - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 6570 متر با لوله پلی اتیلن.- نوبت دوم
 35. استعلام مخزن سه لایه پلی اتیلن افقی 10000 لیتری. / استعلام مخزن سه لایه پلی اتیلن افقی 10000 لیتری.
 36. استعلام خرید 15تن پرکلرین ایرانی گرانوله 65الی70درصدی،ایران کد کالا مشابه میباشد. / استعلام خرید 15تن پرکلرین ایرانی گرانوله 65الی70درصدی،ایران کد کالا مشابه میباشد.

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.3.19 در سایت

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.3.11 در سایت

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.3.09 در سایت

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.21

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.19

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.18

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.16

استعلام ,آب ,دستگاه ,یک ,مشابه ,کنتور ,یک دستگاه ,مشابه میباشد ,استعلام خرید ,میباشد استعلام ,کنتور آب ,کالا مشابه میباشد ,مشابه میباشد استعلام ,انجام خدمات مهندسی ,ساخت پایلوت دینامیک

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله - هاست دانلود
خدایی هم هست نسیم narvanpelas تاریخ امروز , ساعت و تقویم ایرانی امروز سایت مناقصات مطالب اینترنتی Iman Abbasi نمونه پیشینه تحقیق برند آشیل کده afrasazepuya