لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.4.23

 1. ستعلام پرکلرین ( کلر جامد 70- 65 درصد) 22 تن / استعلام پرکلرین ( کلر جامد 70- 65 درصد) 22 تن
 2. استعلام تعویض ممبران فیلمتک 40*40 USA همراه سرویس 2عدد .ایران کد مشابه میباشد پیش فاکتور ضمیمه شود / استعلام تعویض ممبران فیلمتک 40*40 USA همراه سرویس 2عدد .ایران کد مشابه میباشد پیش فاکتور ضمیمه شود
 3. استعلام تشتک تبخیر کلاس aاز اهن گالوانیزه 2 میلی متری با پایه چوبی روسی مخزن شارژو توری محافظ / استعلام تشتک تبخیر کلاس aاز اهن گالوانیزه 2 میلی متری با پایه چوبی روسی مخزن شارژو توری محافظ
 4. استعلام خرید 15دستگاه تانکر ثابت وچرخ دار گالوانیزه در شهرستان سیرجان مطابق اسناد پیوست ضمنا هزینه حمل و بارگیری وتخلیه به عهده برنده مناقصه می باشد / استعلام خرید 15دستگاه تانکر ثابت وچرخ دار گالوانیزه در شهرستان سیرجان مطابق اسناد پیوست ضمنا هزینه حمل و بارگیری وتخلیه به عهده برنده مناقصه می باشد
 5. استعلام خرید کنتور طبق مشخصات و لیست پیوستی (ایران کدمشابه است).الصاق پیش فاکتور اامی است. / استعلام خرید کنتور طبق مشخصات و لیست پیوستی (ایران کدمشابه است).الصاق پیش فاکتور اامی است.
 6. استعلام، تهیه و نصب پکیچ تصفیه فاضلاب(نقشه پیوست) / تهیه و نصب پکیچ تصفیه فاضلاب(نقشه پیوست)
 7. استعلام کمربند پلی اتیلن ناف برنجی آبکاری شده 1/2*63 وسایر / استعلام کمربند پلی اتیلن ناف برنجی آبکاری شده 1/2*63 وسایر
 8. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 4510 دستگاه کنتور آب خانگی جهت تعویض کنتورهای خراب -آب وفاضلاب استان گلستان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 4510 دستگاه کنتور آب خانگی جهت تعویض کنتورهای خراب -آب وفاضلاب استان گلستان
 9. فراخوان ارزیابی کیفی خرید گاز کلر کلروفریک نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی خرید گاز کلر کلروفریک نوبت دوم
 10. استعلام کد کالا مشابه می باشد خرید طبق مدارک پیوستی مورد تایید می باشد / استعلام کد کالا مشابه می باشد خرید طبق مدارک پیوستی مورد تایید می باشد
 11. استعلام خرید شیرفلکه ازمحل اخزا 815 طبق مشخصات و لیست پیوستی (ایران کدمشابه است).الصاق پیش فاکتور اامی است. / استعلام خرید شیرفلکه ازمحل اخزا 815 طبق مشخصات و لیست پیوستی (ایران کدمشابه است).الصاق پیش فاکتور اامی است.
 12. استعلام لرزه گیر -صافی - شیر فلکه / استعلام لرزه گیر -صافی - شیر فلکه
 13. مناقصه تعدادی کلمپ تعمیراتی آزبست نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعدادی کلمپ تعمیراتی آزبست نوبت دوم
 14. استعلام کمربند انشعابگیر استیل از ایران کد مشابه استفاده شده است. درخواست خرید کالا به پیوست میباشد. / استعلام کمربند انشعابگیر استیل از ایران کد مشابه استفاده شده است. درخواست خرید کالا به پیوست میباشد.
 15. استعلام پودر کلر سنج / استعلام پودر کلر سنج
 16. استعلام جاری 72- 40- 48 اردبیل گرمی مشگین شهر - توضیح اینکه ایران کدکالا در سامانه مد نظر نمی باشد.حتماًبه مشخصات کالاهای پیوستی این شرکت قیمت بدهید. / استعلام جاری 72- 40- 48 اردبیل گرمی مشگین شهر - توضیح اینکه ایران کدکالا در سامانه مد نظر نمی باشد.حتماًبه مشخصات کالاهای پیوستی این شرکت قیمت بدهید.
 17. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مقدار 1490 متر لوله پلی اتیلن سایز 110 و 200 و 355 م.م آب جهت آبفای سرپل ذهاب / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مقدار 1490 متر لوله پلی اتیلن سایز 110 و 200 و 355 م.م آب جهت آبفای سرپل ذهاب
 18. استعلام خرید کنتور طبق مشخصات و لیست پیوستی (ایران کدمشابه است).الصاق پیش فاکتور اامی است. / استعلام خرید کنتور طبق مشخصات و لیست پیوستی (ایران کدمشابه است).الصاق پیش فاکتور اامی است.
 19. استعلام از ایران کد مشابه استفاده شده است . خرید 5 دستگاه دیتا لاگر باران سنج به شرح مشخصات فنی پیوست / استعلام از ایران کد مشابه استفاده شده است . خرید 5 دستگاه دیتا لاگر باران سنج به شرح مشخصات فنی پیوست
 20. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2500 فقره کیت انشعاب آب جهت آب و فاضلاب سرپل ذهاب / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2500 فقره کیت انشعاب آب جهت آب و فاضلاب سرپل ذهاب
 21. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA 250 جهت تصفیه خانه کنگاور / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA 250 جهت تصفیه خانه کنگاور
 22. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پرکلرین به مقدار 150000 کیلوگرم / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پرکلرین به مقدار 150000 کیلوگرم
 23. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله کالمن 150 هشت سوراخه طول لوله 6 متر ، ضخامت 6 میلیمتر و ضخامت فلنج ها 20میلیمتر / مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله کالمن 150 هشت سوراخه طول لوله 6 متر ، ضخامت 6 میلیمتر و ضخامت فلنج ها 20میلیمتر
 24. استعلام مخزن انعطاف پذیر(ازایران کد مشابه استفاده شده است ، مشخصات پیوست می باشد ) / استعلام مخزن انعطاف پذیر(ازایران کد مشابه استفاده شده است ، مشخصات پیوست می باشد )
 25. مناقصه خرید 4510 دستگاه کنتور آب خانگی - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید 4510 دستگاه کنتور آب خانگی - نوبت دوم
 26. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل خرید و اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی سعادتشهر / مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل خرید و اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی سعادتشهر
 27. استعلام فرم استعلام و مشخصات فنی در پیوست می باشد که می بایست توسط فروشنده مهر و امضاء شده بارگذاری شود . / استعلام فرم استعلام و مشخصات فنی در پیوست می باشد که می بایست توسط فروشنده مهر و امضاء شده بارگذاری شود .
 28. مناقصه خرید 42 ردیف شیلنگ مختلف - نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه خرید 42 ردیف شیلنگ مختلف - نوبت دوم
 29. استعلام خرید تانکر سه لایه پلی اتیلن عمودی(ذخیره آب شرب) طبق مشخصات پیوست / استعلام خرید تانکر سه لایه پلی اتیلن عمودی(ذخیره آب شرب) طبق مشخصات پیوست
 30. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه پمپ دو مکشه تصفیه خانه آب شهید نظری کرمانشاه / مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه پمپ دو مکشه تصفیه خانه آب شهید نظری کرمانشاه
 31. استعلام کلمپ طبق استعلام پیوست پرداخت 4 ماه پس از ارسال کالا کد جهت معرفی کالاست / استعلام کلمپ طبق استعلام پیوست پرداخت 4 ماه پس از ارسال کالا کد جهت معرفی کالاست
 32. استعلام خرید تانکر / استعلام خرید تانکر
 33. استعلام 4 دستگاه سامانه الکترولیز نمک طعام به صورت کامل به همراه سختی گیر طبق مشخصات پیوست / استعلام 4 دستگاه سامانه الکترولیز نمک طعام به صورت کامل به همراه سختی گیر طبق مشخصات پیوست
 34. استعلام فرم استعلام در پیوست می باشد که توسط فروشنده تکمیل مهر و امضاء شده بار گذاری شود . / استعلام فرم استعلام در پیوست می باشد که توسط فروشنده تکمیل مهر و امضاء شده بار گذاری شود .
 35. استعلام لوله 90-110-125 pe=100 pn=10 پرداخت نقدی کد اعلام شده جهت معرفی کالاست تولید کنندگان در الویت می باشند. / استعلام لوله 90-110-125 pe=100 pn=10 پرداخت نقدی کد اعلام شده جهت معرفی کالاست تولید کنندگان در الویت می باشند.
 36. استعلام لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف فشار کاری 10 بار و PE100 . اعلام ایران کد فقط جهت تعیین قیمت می باشد . / استعلام لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف فشار کاری 10 بار و PE100 . اعلام ایران کد فقط جهت تعیین قیمت می باشد .
 37. استعلام کلمپ تعمیراتی چدن و پلی اتیلن / استعلام کلمپ تعمیراتی چدن و پلی اتیلن
 38. استعلام 6مپ تک فکی سایز95-104-102-112-113-123-1-128-120-131-سایز 200 کلمپ تک فکی 165-175-176-6-5-195-216-238243-253سایز 300 / استعلام 6مپ تک فکی سایز95-104-102-112-113-123-1-128-120-131-سایز 200 کلمپ تک فکی 165-175-176-6-5-195-216-238243-253سایز 300
 39. استعلام فیلتر تصفیه - آدابتور - شیرورودی- مخزن 60 لیتری - درن - ممبران و غیره / استعلام فیلتر تصفیه - آدابتور - شیرورودی- مخزن 60 لیتری - درن - ممبران و غیره
 40. استعلام تعداد دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی طبق مشخصات پیوست / استعلام تعداد دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی طبق مشخصات پیوست
 41. استعلام پلی الکترولیت کاتیونی طبق مشخصات پیوست / استعلام پلی الکترولیت کاتیونی طبق مشخصات پیوست
 42. استعلام لوازم برقی / استعلام لوازم برقی
 43. فراخوان مناقصه خرید پرکلرین برای امورات استان - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید پرکلرین برای امورات استان - نوبت دوم
 44. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کنتور در اقطار مختلف / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کنتور در اقطار مختلف
 45. استعلام خرید کنتور طبق مشخصات و لیست پیوستی (ایران کدمشابه است).الصاق پیش فاکتور اامی است. / استعلام خرید کنتور طبق مشخصات و لیست پیوستی (ایران کدمشابه است).الصاق پیش فاکتور اامی است.
 46. مناقصه خرید رزین های تبادل یونی تصفیه خانه نیروگاه گازی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید رزین های تبادل یونی تصفیه خانه نیروگاه گازی

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.3.19 در سایت

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.3.11 در سایت

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.3.09 در سایت

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.21

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.19

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.18

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.16

استعلام ,مناقصه ,مشخصات ,عمومی ,طبق ,یک ,مناقصه عمومی ,یک مرحله ,مرحله ای ,عمومی یک ,طبق مشخصات ,لیست پیوستی ایران ,پیوستی ایران کدمشابه ,مشخصات پیوست استعلام ,4510 دستگاه کنتور

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله - هاست دانلود
تنهای خفته dl مجله علمی شانتی parsiboy آتلیه قصر کودک ( آمل ) تخصصی کودک، نوزاد و بارداری yasflowersic کاتارسیس آتش برگ معرفی کالا فروشگاهی شما بیا sareban