لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.4.22

 1. استعلام باکس دیواری تک واحدی / استعلام باکس دیواری تک واحدی
 2. استعلام خریداقلام آزمایشگاهی-به لیست پیوست مراجعه شود-ایرانی باشند-هزینه ارسال بعهده فروشنده میباشد / استعلام خریداقلام آزمایشگاهی-به لیست پیوست مراجعه شود-ایرانی باشند-هزینه ارسال بعهده فروشنده میباشد
 3. استعلام ایران کد مشابه میباشد پیش فاکتور ضمیمه گردد 2دستگاه تصفیه اب خانگی اکواجوی مدل لوتوس .طبق درخواست قیمت داده شود / استعلام ایران کد مشابه میباشد پیش فاکتور ضمیمه گردد 2دستگاه تصفیه اب خانگی اکواجوی مدل لوتوس .طبق درخواست قیمت داده شود
 4. استعلام نیاز2004متر لوله پلی اتیلن 250 با مشخصات PE100-PN8 bar با ضریب اطمینان 1/25 تحت بازرسی سطح یک شرکت نیرو اب البرز میباشد-ازایرانکد مشابه استفاده شده / استعلام نیاز2004متر لوله پلی اتیلن 250 با مشخصات PE100-PN8 bar با ضریب اطمینان 1/25 تحت بازرسی سطح یک شرکت نیرو اب البرز میباشد-ازایرانکد مشابه استفاده شده
 5. استعلام خرید قطعات پلی اتیلن ازمحل اخزا 815 طبق مشخصات و لیست پیوستی (ایران کدمشابه است).الصاق پیش فاکتور اامی است. / استعلام خرید قطعات پلی اتیلن ازمحل اخزا 815 طبق مشخصات و لیست پیوستی (ایران کدمشابه است).الصاق پیش فاکتور اامی است.
 6. استعلام، پمپ دوزینگ - پمپ سانتریفوژی- مکانیکال سیال / پمپ دوزینگ - پمپ سانتریفوژی- مکانیکال سیال
 7. استعلام پرکلرین از نوع پودری جهت گنایی و ضد عفونی آب شرب 6000 کیلویی گرم / استعلام پرکلرین از نوع پودری جهت گنایی و ضد عفونی آب شرب 6000 کیلویی گرم
 8. استعلام باکس دیواری تک واحدی / استعلام باکس دیواری تک واحدی
 9. استعلام لوازم و تجهیزات مورد نیاز پروژه خط انتقال و شبکه توزیع آب و ایستگاه پمپاژ واحد عمرانی شیب آب زابل ( هامون 3 ) / استعلام لوازم و تجهیزات مورد نیاز پروژه خط انتقال و شبکه توزیع آب و ایستگاه پمپاژ واحد عمرانی شیب آب زابل ( هامون 3 )
 10. مناقصه تعدادی کلمپ تعمیراتی آزبست / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعدادی کلمپ تعمیراتی آزبست
 11. استعلام لیست لوازم ابیاری قطره ای محوطه بیمارستان .به پیوست مراجعه گردد در صورت وم 05831514133 تماس حاصل فرمایید / استعلام لیست لوازم ابیاری قطره ای محوطه بیمارستان .به پیوست مراجعه گردد در صورت وم 05831514133 تماس حاصل فرمایید
 12. استعلام پرکلرین از نوع پودری جهت گنایی و ضد عفونی آب شرب 5000 کیلویی گرم / استعلام پرکلرین از نوع پودری جهت گنایی و ضد عفونی آب شرب 5000 کیلویی گرم
 13. استعلام بتن ریزی با مصالح 60 متر مکعب -آرماتور بندی با مصالح 5300 کیلو گرم - قالب بندی 50 متر مربع / استعلام بتن ریزی با مصالح 60 متر مکعب -آرماتور بندی با مصالح 5300 کیلو گرم - قالب بندی 50 متر مربع
 14. تجدید چهارم مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آب / تجدید چهارم مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آب
 15. استعلام نازل آب پاش (دوش آبپاش سرند - آبپاش پا اردکی ) پلی یورتان / استعلام نازل آب پاش (دوش آبپاش سرند - آبپاش پا اردکی ) پلی یورتان
 16. استعلام دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400گالن-soft water یک دستگاه به همراه مخزن 60 لیتری برای دستگاه و شیر برداشت یک عدد / استعلام دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400گالن-soft water یک دستگاه به همراه مخزن 60 لیتری برای دستگاه و شیر برداشت یک عدد
 17. استعلام پمپ آب دستگاه RO دیالیز / استعلام پمپ آب دستگاه RO دیالیز
 18. استعلام دستگاه فیلتر پرس و مشخصات به پیوست می باشد / استعلام دستگاه فیلتر پرس و مشخصات به پیوست می باشد
 19. استعلام دستگاه آب دیونیزه ساز 200لیتری / استعلام دستگاه آب دیونیزه ساز 200لیتری
 20. مناقصه, خرید ۶۹۲ دستگاه کنتور حجمی در سایزهای مختلف / خرید ۶۹۲ دستگاه کنتور حجمی در سایزهای مختلف
 21. فراخوان ارزیابی کیفی خرید گاز کلر کلروفریک / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی خرید گاز کلر کلروفریک
 22. استعلام کنتور هوشمند 6 اینچ مغناطیسی / استعلام کنتور هوشمند 6 اینچ مغناطیسی
 23. مناقصه, خرید۵۰۰۰ دستگاه کنتور آب سایز ۲/۱ اینچ پیستونی نیمه خشک کلاس ۱۶۰ R / خرید۵۰۰۰ دستگاه کنتور آب سایز ۲/۱ اینچ پیستونی نیمه خشک کلاس ۱۶۰ R
 24. استعلام دستگاه فشار سنج روغنی ، شیر فلکه ، شیر تخلیه هوا و طبق لیست پیوست . / استعلام دستگاه فشار سنج روغنی ، شیر فلکه ، شیر تخلیه هوا و طبق لیست پیوست .
 25. استعلام کلروفریک 40% / استعلام کلروفریک 40%
 26. مناقصه خرید 4510 دستگاه کنتور آب خانگی / مناقصه، مناقصه خرید 4510 دستگاه کنتور آب خانگی
 27. استعلام پرکلرین خلوص 65 درصد بشکه ی 45 کیلویی / استعلام پرکلرین خلوص 65 درصد بشکه ی 45 کیلویی
 28. مناقصه عملیات بازسازی ساختمانهای اداری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات بازسازی ساختمانهای اداری
 29. فراخوان مناقصه خرید پرکلرین برای امورات استان / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید پرکلرین برای امورات استان
 30. استعلام نمک دیالیز / استعلام نمک دیالیز
 31. استعلام سفارش شماره 4 پارس آباد -توضیح اینکه ایران کدکالا در سامانه مد نظر نمی باشدحتماًبه مشخصات کالاهای پیوستی این شرکت قیمت بدهید / استعلام سفارش شماره 4 پارس آباد -توضیح اینکه ایران کدکالا در سامانه مد نظر نمی باشدحتماًبه مشخصات کالاهای پیوستی این شرکت قیمت بدهید
 32. استعلام خرید 5 دستگاه دیتا لاگر باران سنج TIPINBAGET بر اساس مشخصات فنی پیوست. / استعلام خرید 5 دستگاه دیتا لاگر باران سنج TIPINBAGET بر اساس مشخصات فنی پیوست.
 33. استعلام قرص نمک / استعلام قرص نمک
 34. استعلام مخزن 770 لیتری گانیوزه محدب / استعلام مخزن 770 لیتری گانیوزه محدب
 35. استعلام پمپ آب با سرسیلندر آنتی کوردال بافشار80بار و دبی 250 باضمانت و خدمات پس از فروش مشابه عکس درمدارک پیوستی / استعلام پمپ آب با سرسیلندر آنتی کوردال بافشار80بار و دبی 250 باضمانت و خدمات پس از فروش مشابه عکس درمدارک پیوستی
 36. استعلام خرید کنتور ازمحل اخزا 815 طبق مشخصات و لیست پیوستی (ایران کدمشابه است).الصاق پیش فاکتور اامی است. / استعلام خرید کنتور ازمحل اخزا 815 طبق مشخصات و لیست پیوستی (ایران کدمشابه است).الصاق پیش فاکتور اامی است.
 37. استعلام پسوه پیرانشهر:خرید اتصالات انشعابات پروژه پسوه .ایران کد کالا مشابه میباشد .لیست اقلام ومشخصات وتوضیحات به پیوست است . / استعلام پسوه پیرانشهر:خرید اتصالات انشعابات پروژه پسوه .ایران کد کالا مشابه میباشد .لیست اقلام ومشخصات وتوضیحات به پیوست است .
 38. استعلام الکتروپمپ گل کش خشک 15 متر مکعبی -توضیح اینکه ایران کدکالا در سامانه مد نظر نمی باشدحتماًبه مشخصات کالاهای پیوستی این شرکت قیمت بدهید / استعلام الکتروپمپ گل کش خشک 15 متر مکعبی -توضیح اینکه ایران کدکالا در سامانه مد نظر نمی باشدحتماًبه مشخصات کالاهای پیوستی این شرکت قیمت بدهید
 39. استعلام مشخصات فنی و برگه استعلام درپیوست می باشد که توسط خریدار تکمیل شده و مهر و امضاء شد بارگذای شود. / استعلام مشخصات فنی و برگه استعلام درپیوست می باشد که توسط خریدار تکمیل شده و مهر و امضاء شد بارگذای شود.
 40. استعلام فلنج2 اینچPN جوشی 60عدد پیچ مهره16-8 سانتی متری 0عدد واشر لاستیکی 2 اینچ 30عدد / استعلام فلنج2 اینچPN جوشی 60عدد پیچ مهره16-8 سانتی متری 0عدد واشر لاستیکی 2 اینچ 30عدد
 41. استعلام اتصالات آبیاری فضای سبز طبق فایل پیوست ایران کد مشابه است . پیش فاکتور قیمت تک تک کالاها ضمیمه شود کلیه هزینه های ارسال و مرجوع با فروشنده / استعلام اتصالات آبیاری فضای سبز طبق فایل پیوست ایران کد مشابه است . پیش فاکتور قیمت تک تک کالاها ضمیمه شود کلیه هزینه های ارسال و مرجوع با فروشنده
 42. مناقصه تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم / مناقصه تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.3.19 در سایت

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.3.11 در سایت

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.3.09 در سایت

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.21

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.19

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.18

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.16

استعلام ,دستگاه ,آب ,مشخصات ,پیوست ,مناقصه ,دستگاه کنتور ,پیش فاکتور ,ایران کد ,به پیوست ,مناقصه خرید ,پیوستی ایران کدمشابه ,مشخصات کالاهای پیوستی ,باشدحتماًبه مشخصات کالاهای ,اینکه ایران کدکالا

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله - هاست دانلود
بهترين آموزشگاه عکاسي ، دوره هاي آموزش عکاسي گذرگاه الکترون‍‍ــــ 16374376 پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد ازبه... سامانه حفظ اینترنتی قرآن کریم آشپزی آسان با سحرناز