لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.05.01

 1. استعلام ارسال به عهده تامین کننده. منبع مورد تایید امور فنی.پرداخت طبق تعرفه و تامین اعتبار دانشگاه و تایید امور مالی / استعلام ارسال به عهده تامین کننده. منبع مورد تایید امور فنی.پرداخت طبق تعرفه و تامین اعتبار دانشگاه و تایید امور مالی
 2. استعلام خرید لوازم لوله جهت لوله کشی فاضلاب مرغوب اصلی طبق مشخصات ولیست پیوست تعداد 5عدد / استعلام خرید لوازم لوله جهت لوله کشی فاضلاب مرغوب اصلی طبق مشخصات ولیست پیوست تعداد 5عدد
 3. استعلام کیت کامل لوازم انشعاب آب طبق پیوست . / استعلام کیت کامل لوازم انشعاب آب طبق پیوست .
 4. استعلام پرکلرین / استعلام پرکلرین
 5. مناقصه خرید 5 قلم اتصالات چدنی PN16 / مناقصه، مناقصه خرید 5 قلم اتصالات چدنی PN16
 6. مناقصه عمومی خرید پکیج کامل کلر زن مایعی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید پکیج کامل کلر زن مایعی
 7. استعلام مخزن ذخیره آب پنج هزار لیتری سه لایه طبرستان / استعلام مخزن ذخیره آب پنج هزار لیتری سه لایه طبرستان
 8. مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه ، حمل ، بارگیری و بار اندازی الکتروپمپ سانتریفیوژ به ظرفیت 220 مترمکعب بر ساعت و ارتفاع پمپاژ 280 متر / مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه ، حمل ، بارگیری و بار اندازی الکتروپمپ سانتریفیوژ به ظرفیت 220 مترمکعب بر ساعت و ارتفاع پمپاژ 280 متر
 9. استعلام خرید حمل و نصب کنتورهوشمند بر روی چاه شهرکها و نواحی صنعتی شمال استان اصفهان / استعلام خرید حمل و نصب کنتورهوشمند بر روی چاه شهرکها و نواحی صنعتی شمال استان اصفهان
 10. مناقصه خرید دو دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی / مناقصه خرید دو دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی
 11. فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد آب شیرین کن - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد آب شیرین کن - نوبت دوم
 12. استعلام لوله دریپ دار آبیاری (50 سانتی) / استعلام لوله دریپ دار آبیاری (50 سانتی)
 13. استعلام تحویل کالا مطابق با مشخصات فنی و برگ استعلام پیوست که می بایست توسط فروشنده مهر و امضا و در سامانه بارگذاری گردد. (اامی). / استعلام تحویل کالا مطابق با مشخصات فنی و برگ استعلام پیوست که می بایست توسط فروشنده مهر و امضا و در سامانه بارگذاری گردد. (اامی).
 14. استعلام لوازم دستگاه RO به تعداد و طبق لیست پیوستی / هزینه ارسال با تامین کننده/ پرداخت 6 ماهه پس از تامین اعتبار/ارجاع کالا در صورت عدم تایید تجهیزات پزشکی / استعلام لوازم دستگاه RO به تعداد و طبق لیست پیوستی / هزینه ارسال با تامین کننده/ پرداخت 6 ماهه پس از تامین اعتبار/ارجاع کالا در صورت عدم تایید تجهیزات پزشکی
 15. مناقصه عملیات اجرایی پروژه تعمیر و تکمیل و بازسازی ایستگاههای پمپاژ باغات / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی پروژه تعمیر و تکمیل و بازسازی ایستگاههای پمپاژ باغات
 16. استعلام کلسیم هیپوکلریت جامد خلوص / استعلام کلسیم هیپوکلریت جامد خلوص
 17. مناقصه خرید تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل کلیه لوازم و نصب انشعاب آب تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه ، مناقصه خرید تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل کلیه لوازم و نصب انشعاب آب تجدید نوبت دوم
 18. فراخوان مناقصه خرید 4900 سری کیت انشعاب آب / فراخوان مناقصه خرید 4900 سری کیت انشعاب آب
 19. مناقصه تامین، بارگیری، حمل، آزمایش و بازرسی، تخلیه و تحویل لوله های پلی اتیلن تک جداره آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین، بارگیری، حمل، آزمایش و بازرسی، تخلیه و تحویل لوله های پلی اتیلن تک جداره آب - نوبت دوم
 20. استعلام آب زاول / استعلام آب زاول
 21. استعلام خرید الکترو پمپ کف کش / استعلام خرید الکترو پمپ کف کش
 22. استعلام الکترو پمپ شناور (ازایران کد مشابه استفاده شده است ، مشخصات پیوست می باشد ) / استعلام الکترو پمپ شناور (ازایران کد مشابه استفاده شده است ، مشخصات پیوست می باشد )
 23. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید لوله فولادی مانیسمان آبده 6 اینچ و . / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید لوله فولادی مانیسمان آبده 6 اینچ و .
 24. استعلام کلرزن محلولی / استعلام کلرزن محلولی
 25. استعلام رینگ فولادی طبق پیوست . / استعلام رینگ فولادی طبق پیوست .
 26. استعلام، تهیه و نصب پکیچ تصفیه فاضلاب(نقشه پیوست) / تهیه و نصب پکیچ تصفیه فاضلاب(نقشه پیوست)
 27. استعلام آنالیزور آب آنلاین با حداقل مشخصات فایل پیوست / استعلام آنالیزور آب آنلاین با حداقل مشخصات فایل پیوست
 28. استعلام جداسازی آب شرب از خام / استعلام جداسازی آب شرب از خام
 29. استعلام خرید لوازم انشعاب شهر پردیس / استعلام خرید لوازم انشعاب شهر پردیس
 30. استعلام، تامین فیلتر ممبران رنگ UF / تامین فیلتر ممبران رنگ UF
 31. استعلام آند، ذغال، مفصل سه راهی، پیچ و مهره مخصوص اتصال / استعلام آند، ذغال، مفصل سه راهی، پیچ و مهره مخصوص اتصال
 32. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پکیچ کامل کلرزن مایعی با مخزن / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پکیچ کامل کلرزن مایعی با مخزن
 33. استعلام دوزینگ پمپ با حداقل مشخصات فنی فایل پیوست / استعلام دوزینگ پمپ با حداقل مشخصات فنی فایل پیوست
 34. استعلام پرکلرین 63 الی 65 درصد پودری به مقدار 2000 کیلوگرم تحویل در انبار شهرداری زنجان / استعلام پرکلرین 63 الی 65 درصد پودری به مقدار 2000 کیلوگرم تحویل در انبار شهرداری زنجان
 35. استعلام خرید پمپ لجن کش 3 فاز خروجی 2اینچ باهد28 متر مخصوص پمپاژ فاضلاب (خردکن دار) / استعلام خرید پمپ لجن کش 3 فاز خروجی 2اینچ باهد28 متر مخصوص پمپاژ فاضلاب (خردکن دار)
 36. استعلام دوزینگ پمپ با حداقل مشخصات فنی فایل پیوست / استعلام دوزینگ پمپ با حداقل مشخصات فنی فایل پیوست
 37. استعلام خرید وحمل پرکلرین جهت پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان / استعلام خرید وحمل پرکلرین جهت پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 38. استعلام، کلرو فریک 40 تا 42 % / کلرو فریک 40 تا 42 %
 39. استعلام، فیلتر/ممبران ‎دستگاه تصفیه آب‏ ‎PVC‏ قطر ‎20 in‏ فشار ‎10 psi‏ مدل ‎WSPPF-5 / فیلتر/ممبران ‎دستگاه تصفیه آب‏ ‎PVC‏ قطر ‎20 in‏ فشار ‎10 psi‏ مدل ‎WSPPF-5
 40. استعلام قرص نمک جهت سختی گیر دستگاه ROدیالیز اصلی مرغوب مقدار 3 تن / استعلام قرص نمک جهت سختی گیر دستگاه ROدیالیز اصلی مرغوب مقدار 3 تن
 41. استعلام فرم استعلام در پیوست می باشد که توسط فروشنده تکمیل مهر و امضاء شده بار گذاری شود . / استعلام فرم استعلام در پیوست می باشد که توسط فروشنده تکمیل مهر و امضاء شده بار گذاری شود .
 42. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پمپ کلر زن گازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پمپ کلر زن گازی
 43. استعلام، پمپ دوزینگ - پمپ سانتریفوژی- مکانیکال سیال / پمپ دوزینگ - پمپ سانتریفوژی- مکانیکال سیال
 44. استعلام فلوتر / استعلام فلوتر
 45. استعلام شیر کاهنده مصرف الکترونیکی طبق مشخصات پیوست / استعلام شیر کاهنده مصرف الکترونیکی طبق مشخصات پیوست
 46. استعلام 6 دستگاه پمپ 3/150 wkl (پمپیران ) / استعلام 6 دستگاه پمپ 3/150 wkl (پمپیران )
 47. استعلام خرید حمل و نصب کنتورهوشمند بر روی چاه شهرکها و نواحی صنعتی جنوب استان اصفهان / استعلام خرید حمل و نصب کنتورهوشمند بر روی چاه شهرکها و نواحی صنعتی جنوب استان اصفهان

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.3.19 در سایت

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.3.11 در سایت

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.3.09 در سایت

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.21

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.19

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.18

مناقصه تجهیزات آب و فاضلاب تاریخ 98.8.16

استعلام ,مناقصه ,پمپ ,پیوست ,آب ,مشخصات ,مناقصه عمومی ,پیوست استعلام ,و نصب ,استعلام خرید ,مناقصه خرید ,فایل پیوست استعلام ,خرید لوازم انشعاب ,کامل کلرزن مایعی ,تامین فیلتر ممبران

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله - هاست دانلود
تجارت الکترونیک به روش تار عنکبوت سیارک32 کتابخانه عمومی شهید باهنر شمیرانات جديدترين دانلود رایگان کتاب مطالب اینترنتی دانلود فایل های کمیاب بسیج دانشجویی دانشکده - شهدا مقربان الهی هوش هیجانی و تاب آوری نوا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.